Nadruk

Siedziba główna grupy
LEONI AG
Marienstraße 7
90402 Norymberga
Niemcy

info@leoni.com

Telefon +49 911 2023 0
Fax +49 911 2023 455

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Friedrich Roithner

Zarząd
Klaus Rinnerberger (przewodniczący)
Dr Ursula Biernert
Dr Harald Nippel
Ingo Spengler

Zarejestrowana siedziba
Norymberga, Niemcy

Sąd rejestrowy
Sąd rejonowy w Norymberdze, HRB 202

Numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej
DE 133500751

Odpowiedzialny zgodnie z § 18 Abs. 2 MStV
Martin Adelhardt
Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej
LEONI AG
Marienstraße 7
90402 Norymberga
Niemcy