• Razem kształtujmy
    przyszłość technologii

    Dołącz do LEONI.

    Your career connection.

Kariera

Staże

Stawiamy na młodych ludzi, którzy chcieliby sprawdzić swoje talenty, predyspozycje i umiejętności w zakładzie przemysłowym, a jednocześnie zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe w spółce o międzynarodowej pozycji.

Studentom i absolwentom wyższych uczelni oferujemy program stażowy, którego celem jest przekazanie wiedzy technicznej i praktycznych informacji dotyczących funkcjonowania na co dzień dużego przedsiębiorstwa przemysłowego. Stażyści poznają nowoczesne narzędzia informatyczne do zarządzania firmą klasy ERP oraz podstawy systemu zarządzania Kaizen. Dowiadują się także, jak w praktyce wygląda system zarządzania jakością ISO/TS 16949 i zarządzania środowiskiem ISO 14001. Uczą się też współpracy w grupie doświadczonych specjalistów. Staże odbywają się w różnych działach, tak aby młodzi adepci mogli jak najwięcej nauczyć się od pracujących w nich doświadczonych specjalistów. Staż może być wstępem do pierwszego zatrudnienia.


Marlena

Jestem studentką V roku na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przed zakończeniem studiów chciałam nabyć doświadczenie i pomyślałam o LEONI!  Do firmy zgłosiłam się pod koniec 2014 roku. Pierwsze kroki stawiałam w Dziale Personalnym, później zobaczyłam jak funkcjonuje Dział Produkcji  i już tutaj zostałam. Obecnie realizuję trzymiesięczny staż w ramach unijnego projektu  Kuźnia Kadr. Staż daje mi dużo satysfakcji, mam możliwość przebywać na hali produkcyjnej i przyglądać się pracy operatorów, poznawać proces technologiczny, jak również sporządzać analizy i raporty. Wielozadaniowość i dynamika pracy sprawiają, iż każdy dzień wygląda inaczej.

Aneta

Pracę na stanowisku Inżyniera Jakości rozpoczęłam w lutym 2014 roku, jednak już wcześniej miałam okazję współpracować z LEONI w ramach stażu realizowanego we współpracy z Kuźnią Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego. Praca na stanowisku Inżyniera Jakości to m.in. zapewnienie wysokiej jakości produktów, prowadzenie szkoleń dla pracowników, ale również przeprowadzanie audytów, czy zwalnianie maszyn do produkcji prototypowej. Dzięki licznym szkoleniom mam możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji, co dla tak młodego pracownika jest bardzo ważne. Cieszę się, że mogę robić to co lubię w tak zgranym zespole!


Współpraca

Współpracujemy z uczelniami w regionie: Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, jak również z licznymi szkołami średnimi. Jesteśmy też obecni na najważniejszych targach kariery dla uczniów, studentów i absolwentów.


Od stażu dzielą Cię cztery kroki

1

Analizujemy dokumenty aplikacyjne kandydata pod kątem wymagań na danym stanowisku.

2

Rozmawiamy telefonicznie z osobą ubiegającą się o staż.

Informację o ewentualnej dalszej współpracy przekazujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu dwóch tygodni.

3

Specjalista z działu HR spotyka się osobiście z kandydatem.

Ocenę rozmowy oraz informacje o dalszej procedurze przekazujemy w ciągu dwóch tygodni telefonicznie lub wysyłamy e-mail.

4

Spotkanie z przedstawicielem działu HR oraz kierownikiem działu, do którego aplikował kandydat.

Informację o wynikach rekrutacji na staż przekazujemy telefonicznie lub e-mailowo w ciągu dwóch tygodni.


Dowiedz się więcej.  Poznaj nas osobiście.

Kontakt

Podziel się
Języki
Kontakt